maandag 28 november 2022

Aankopen onder de vorm van vruchtgebruik / naakte eigendom

Wanneer u een woning aankoopt onder de Spaanse zon, is het interessant ook even stil te staan bij de manier waarop u gaat aankopen. Dit kan namelijk achteraf onaangename of prijzige verrassingen vermijden.

ALS PARTICULIER AANKOPEN ONDER DE VORM VAN VRUCHTGEBRUIK / NAAKTE EIGENDOM: WAT JE MOET WETEN

Wanneer u als Belgisch onderdaan een Spaanse woning in volle eigendom bezit en u komt te overlijden, dan kan de erfbelasting in België aardig oplopen.

Het kan daarom in veel gevallen interessant zijn om uw nieuwe parel aan te kopen onder de vorm van een gesplitste aankoop.

Wanneer u beslist om een gesplitste aankoop te doen, wil dat zeggen dat u in dit geval niet de volle eigendom zult aankopen.

In dit geval zullen doorgaans uw kinderen de naakte eigendom aankopen en de ouders het vruchtgebruik.

Deze techniek splitst als het ware de volle eigendom in twee: naakte eigendom - vruchtgebruik en is ook in Spanje zeer gebruikelijk.

Kort gezegd:

  • De vruchtgebruikers bezitten het genot van de Spaanse woning. Ze kunnen er in wonen of verhuren en deze inkomsten innen.
  • De naakte eigenaars bezitten de Spaanse woning op zich, maar kunnen er geen genot noch inkomen uit halen.

De Spaanse notariële aankoopakte

U kunt uw Spaanse parel perfect aankopen onder de vorm van naakte eigendom / vruchtgebruik. Het is echter wel belangrijk om te weten dat de waarde van de naakte eigendom en het vruchtgebruik bepaald wordt door de Spaanse verdeelsleutel en dus niet door België.

Wat bij overlijden van de vruchtgebruikers?

Wanneer een eigenaar in volle eigendom komt te overlijden, dan zullen zijn erfgenamen in België de erfbelasting betalen.

Wanneer er echter werd aangekocht met opsplitsing vruchtgebruik/naakte eigendom, valt deze erfbelasting weg wanneer de vruchtgebruiker komt te overlijden. Echter zal de naakte eigenaar wel in Spaanse overdrachtstax betalen over de waarde die het vruchtgebruik vertegenwoordigt.

Waarop moet je zeker letten

Ieder betaalt zijn eigen deel. Stel dat je als ouder het volledige bedrag zou betalen (dus ook het gedeelte van de naakte eigendom), dan kan je al snel in de problemen komen.

De fiscus beschouwt dit als een "bedekte bevoordeling" en zal bij overlijden alsnog erfbelasting heffen.

Het is dus belangrijk dat de naakte eigendom ook effectief door de naakte eigenaars zelf betaald wordt.

Oplossingen:

Wanneer uw kinderen de middelen hebben om de waarde van de naakte eigendom zelf te financieren, dan is het belangrijk dat zij deze ook effectief persoonlijk betalen.

De rekeninguittreksels van de betalingen zijn in dit geval een ideaal bewijs om discussies achteraf te voorkomen. Deze worden ook aan de notariële akte toegevoegd in Spanje.

Vaak hebben de kinderen echter de middelen niet om de naakte eigendom aan te kopen. In dit geval zullen de ouders de waarde van de naakte eigendom aan de kinderen schenken.

Manieren om te schenken aan uw kinderen

Er zijn twee manieren waarop je kan schenken.

  1. Notariële schenking: je betaalt in dit geval 3%* schenkbelasting. (*ouders - kinderen). Door het betalen van de schenkbelasting, vervalt automatisch de erfbelasting.
  2. Niet-geregistreerde bankgift: je schrijft het bedrag over naar de rekening van uw kinderen en bewaart goed het bewijs hiervan. Er komt geen notaris tussen en hierop is dus geen schenkbelasting verschuldigd. Echter, kiest u voor optie 2, dan is er nog wel een voorwaarde die u moet vervullen om de fiscus definitief uit te schakelen. U moet nog drie jaar blijven leven na de schenking. Wanneer u als schenker binnen de drie jaar na het geven van de schenking sterft, dan zal het geschonken bedrag onder de erfbelasting vallen, hetgeen duurder uitkomt dan de schenkbelasting.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Over ons

Derdenrekening: BE84 0018 3365 5159 (BNP PARIBAS FORTIS)
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en borgstelling via NV AXA BELGIUM
Erkend makelaar BIV 501511