zaterdag 21 september 2019

Garantietermijnen bij nieuwbouw in Spanje

Nieuwbouw – oplevering - aansprakelijkheid

Door de bouwwet (LOE - Ley de Ordenación de la Edificación) worden enkele garantietermijnen toegekend.

Afhankelijk van het type schade wordt de termijn bepaald.

Al de betrokkenen (ontwikkelaar, aannemer, architect en technisch architect) worden geacht gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen.

Deze termijnen zijn als volgt:

  • 10 jaar voor structurele gebreken (balken, kolommen, vloeren, funderingen, keerwanden, enz.).
  • 3 jaar voor gebreken in elementen of voorzieningen die de bewoonbaarheid van het gebouw aantasten.
  • 1 jaar voor gebreken in de afwerking. 

Deze termijnen gaan in vanaf de oplevering van het werk door de bouwheer (notariële akte – oplevering) en niet vanaf de aankoop van het onroerend goed.

Afhankelijk van het type schade wordt de termijn bepaald. Al de betrokkenen (ontwikkelaar, aannemer, architect en technisch architect) worden geacht gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Over ons

Derdenrekening: BE84 0018 3365 5159 (BNP PARIBAS FORTIS)
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en borgstelling via NV AXA BELGIUM
Erkend makelaar BIV 501511