zaterdag 7 mei 2022

Aanpak fiscus van de in Spanje gelegen woning

Hoe wordt de woning in Spanje behandeld door de fiscus?

Aanpak Belgische fiscus van de in Spanje gelegen eigendom

België was reeds enige tijd veroordeeld door het Europees Hof van Justitie in Luxemburg.

De veroordeling was omdat de Belgische fiscus de eigenaars (verhuurders) van een tweede verblijf in het buitenland anders aanpakte dan de eigenaars (verhuurders) van een tweede verblijf in België. Dit was in strijd met het “vrij verkeer van kapitaal” binnen de Europese Unie. 

De in België gelegen onroerende goederen worden belast op het kadastrale inkomen. Terwijl de in het buitenland gelegen eigendom belast werd op het (fictieve) huurinkomen. 

België werd dan ook veroordeeld om deze discriminatie weg te werken.

De gelijkstelling kon twee kanten uitgaan, namelijk men had er voor kunnen kiezen dat de eigenaars van een tweede verblijf in België op hun huurinkomsten zouden belast worden (zoals dat op dat moment het geval was voor het in het buitenland gelegen onroerend goed). 

Gelukkig werd er geopteerd om ook het in het buitenland gelegen onroerend goed een kadastraal inkomen toe te kennen. 

Via een correctiecoëfficiënt zal de actuele verkoopwaarde herleid worden tot de verkoopwaarde van 1975. Hierop wordt dan 5.3% gerekend om het buitenlands kadastraal inkomen te berekenen. 

Dit kadastraal inkomen is een fictief huurinkomen dat gekoppeld wordt aan het vastgoed en dat ligt immers doorgaans een pak lager dan de reële huurwaarde.

Terwijl vroeger de werkelijke huurinkomsten aangegeven werden (waardoor de kans groot was dat je in een hogere belastingschijf terecht kwam), wordt er nu enkel rekening gehouden met het kadastrale inkomen van de woning. 

Wat uiteraard voordeliger is. 

Zij die niet verhuren, gaan er ook op vooruit. Want tot voor de wetswijziging werd er rekening gehouden met de huurwaarde van het vastgoed. En deze huurwaarde ligt doorgaans een stuk hoger dan het bedrag dat nu (kadastraal inkomen) zal toegevoegd worden aan hun inkomen.

Hoe het kadastraal inkomen zal bepaald worden, zal uiteraard nog tot de nodige discussies leiden. De eigenaar van de woning in Spanje zal zelf de nodige gegevens moeten verschaffen zodat de fiscus hiermee een kadastraal inkomen zal kunnen bepalen. 

Wat zeker zal gevraagd worden is de ligging en de verkoopwaarde van het onroerend goed.

© Pixabay - IgnaceAleya

NEEM CONTACT MET ONS OP

Over ons

Derdenrekening: BE84 0018 3365 5159 (BNP PARIBAS FORTIS)
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en borgstelling via NV AXA BELGIUM
Erkend makelaar BIV 501511