vrijdag 13 mei 2022

Trends - 'Er zijn nieuwe ongelijkheden gecreëerd'

Belgen met een tweede verblijf in het buitenland krijgen daar dit jaar een kadastraal inkomen (KI) voor toegewezen. Die nieuwe regeling werpt nieuwe ongelijkheden op, legt Carl Vorsselmans, makelaar voor vastgoed in Spanje, uit.

LEES HET ARTIKEL

'Er zijn nieuwe ongelijkheden gecreëerd'

Belgen met een tweede verblijf in het buitenland krijgen daar dit jaar een kadastraal inkomen (KI) voor toegewezen. Die nieuwe regeling werpt nieuwe ongelijkheden op, legt Carl Vorsselmans, makelaar voor vastgoed in Spanje, uit.

1. Waarover gaat het?

"Europa heeft België meermaals op de vingers getikt omdat het tweede verblijven in het buitenland anders belast dan die in het binnenland. Die discriminatie stond haaks op het vrije verkeer van goederen en kapitaal. Daarom heeft ons land een KI toegekend aan al die buitenlandse tweede verblijven. Dat wordt mee in rekening gebracht om ieders belastingvoet te berekenen."

2. Wat is het probleem?

"De overheid heeft in korte tijd 170.000 dossiers verwerkt en het lijkt erop dat ze zich daarbij vooral op de aankoopprijs heeft gericht en veel minder op andere criteria zoals de ligging of het verhuurpotentieel. Dat maakt dat sommige vergelijkbare verblijven een heel verschillend KI hebben, bijvoorbeeld omdat het ene veel vroeger en dus goedkoper is aangekocht dan het andere. De bedoeling was een discriminatie weg te werken, maar daarmee zijn nieuwe ongelijkheden gecreëerd."

3. Wat kunnen betrokkenen daartegen doen?

"Je hebt na de toekenning van dat KI twee maanden om een bezwaar in te dienen. Wie daarvoor kiest, voegt daar het best een uitvoerige motivatie aan toe met zo veel mogelijk concrete voorbeelden die kunnen staven waarom dat KI verkeerd is ingeschat."


© Getty Images

NEEM CONTACT MET ONS OP

Over ons

Derdenrekening: BE84 0018 3365 5159 (BNP PARIBAS FORTIS)
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en borgstelling via NV AXA BELGIUM
Erkend makelaar BIV 501511