zondag 16 januari 2022

Ongelijkheid in het belasten van een tweede verblijf gelegen in het buitenland eindelijk weggewerkt?

Belgische fiscus wil de ongelijke aanpak in het belasten van een tweede verblijf in het buitenland wegwerken; toch niet helemaal gelukt? 

Nog steeds ongelijke fiscale aanpak voor tweede verblijf in het buitenland? 

De nieuwe wet, welke in februari 2021 tot stand kwam om de ongelijke fiscale behandeling van tweede verblijven weg te werken voldoet nog steeds niet.

Het was net onder jarenlange druk van Europa dat België niet anders kon dan deze ongelijkheid aan te pakken.

Een tweede verblijf in België wordt belast op basis van het KI. Terwijl een tweede verblijf in het buitenland tot op heden belast werd op basis van de (fictieve) huurinkomsten. 

Om deze ongelijkheid weg te werken, zal de Belgische fiscus vanaf nu ook voor het tweede verblijf gelegen in het buitenland een KI berekenen. 

Hiervoor hadden de eigenaars, van een tweede verblijf in het buitenland, de tijd tot december 2021 om een vragenlijst in te vullen betreffende hun buitenlands onroerend goed (met o.a. de actuele verkoopwaarde). Nieuwe trotse eigenaars dienen binnen de vier maanden na verwerving van de buitenlandse woning aangifte te doen. 

Deze lijst werd opgesteld en verstuurd door FOD financiën en op basis van de ingevulde vragenlijst zal FOD financiën dus een kadastraal inkomen berekenen. 

Voor deze berekening, gebruikt men een formule om de actuele verkoopwaarde om te zetten naar de verkoopwaarde die het onroerend goed gehad zou hebben in het jaar 1975. Dit bedrag vermenigvuldigt men vervolgens met 5,3% om op die manier tot het rendement te komen dat dit onroerend goed had kunnen genereren in 1975 (geschatte huurinkomen). 

Op die manier wordt het Belgische kadastraal inkomen berekend en door deze formule toe te passen op het buitenlands verblijf, acht men het equivalent van het Belgisch kadastraal inkomen bekomen te hebben. Op dit kadastraal inkomen betaalt u vervolgens de personenbelasting (jaarlijkse aangifte personenbelasting).

Is de discriminatie met het equivalent van het Belgisch KI nu weggewerkt voor uw buitenlandse woning? 

Als er bijvoorbeeld in Antwerpen, Gent of Oostende een kadastraal inkomen dient bepaald te worden, heeft men tal van referentiepunten om deze bepaling zo correct mogelijk te doen. 

Echter heeft men deze referentiepunten niet in het buitenland waardoor er bij buitenlands onroerend goed enkel naar de verkoopwaarde gekeken wordt. Steekproeven tonen aan dat hierdoor een tweede verblijf aan de Belgische kust van verkoopwaarde van € 400.000 een KI heeft van een goede € 600, terwijl eenzelfde woning in Spanje een KI opgelegd krijgt van boven de € 1.000.Dit verschil in berekeningswijze leidt dat het buitenlands onroerend goed alsnog anders wordt belast dan het onroerend goed in België…. Waardoor het toch nog steeds discriminerend is.

Wat als je helemaal niet akkoord bent met het KI dat voor uw buitenlandse woning werd bepaald?

Indien men niet akkoord gaat met het bepaalde buitenlands kadastraal inkomen, heeft men twee maanden de tijd om hiertegen beroep aan te tekenen.

Hierbij dien je aan de fiscus te motiveren waarom je niet akkoord gaat en wat volgens jou dan wel een correct kadastraal inkomen zou zijn.

Wat als men geen akkoord heeft/vindt tussen eigenaar en fiscus? 

Dan luidt de procedure dat de vrederechter van de plaats alwaar het onroerend goed gelegen is, een schatter aanstelt. Helaas is deze procedure enkel voorzien voor Belgische onroerende goederen. 

De vraag die nu dient gesteld te worden... Gaat de Belgische fiscus naar het buitenland komen om het onroerend goed te bezoeken om op deze manier rekening te kunnen houden met je motivatie? 

Conclusie:

Het is meer dan duidelijk dat de verplichting die Europa aan België heeft opgelegd tot het wegwerken van deze discriminatie, nog niet volledig gelukt is gezien er nog steeds significante verschillen in aanpak en resultaat zijn.

De Belgische wetgeving staat dus zeker nog niet op punt wat betreft de bepalingen van de buitenlandse KI's. Het zal zonder twijfel opnieuw stof zijn tot heel wat discussie (gebrek aan referentiepunten in het buitenland, andere beroepsprocedure, geen plaatsbezoeken door Belgische schatters, …). 

Wordt vervolgd...

© Pixabay - stevepb

NEEM CONTACT MET ONS OP

Over ons

Derdenrekening: BE84 0018 3365 5159 (BNP PARIBAS FORTIS)
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en borgstelling via NV AXA BELGIUM
Erkend makelaar BIV 501511