woensdag 22 december 2021

Residentieel of Toeristisch; wat is nu het verschil?

Ook in Spanje hebben de gronden een finaliteit of bestemming gekregen. Net zoals men bij ons landbouwgrond, natuurgebied, industriegrond, bouwgrond, …heeft is het in Spanje hetzelfde.

Grond met residentiële bestemming heeft als einddoel (permanente) bewoning of tweede verblijf. Wat niet wil zeggen dat men hier niet mag verhuren, integendeel er kan perfect verhuurd worden op lange termijn. Voor de verhuur op korte termijn (bijvoorbeeld enkele dagen of weken) dient men een (toeristische) vergunning aan te vragen. De manier van aanvraag en voorwaarden verschillen tussen de autonome regio’s.


In een zone met residentieel karakter zal een hotel (toeristische bestemming) bijvoorbeeld geen vergunning krijgen. 


Grond met toeristische bestemming is doorgaans net iets goedkoper (afhankelijk van de regio) omwille van de beperkingen verbonden aan deze finaliteit. Deze grond dient ter bevordering van het toerisme, welke een belangrijke bron van inkomsten is in Spanje.


Het gebeurt dat er op deze grond toch soms appartementen worden gebouwd maar deze dienen dan op jaarbasis minstens 6 maanden verhuurd te worden. deze verhuring dient bovendien te gebeuren door EEN exploitant. Dit wil zeggen dat men als eigenaar zelf niet mag verhuren, maar dit dient gebeuren door de exploitant van gans de gemeenschap.


Doorgaans zijn dit (gekende) hotelketens.


Gezien men minstens 6 maanden moet verhuren is een permanente inschrijving niet mogelijk. 


Soms kunnen deze formules interessant zijn omdat je in ruil voor het afgeven van een bepaalde autonomie een zeker (zorgeloos) rendement kan krijgen, maar dit moeten we geval per geval bekijken.


Anderzijds zijn bepaalde restricties zoals het personaliseren van je eigendom niet toegelaten om de uniformiteit te bewaren. Een persoonlijke keuze, maar zo ben je alvast goed geïnformeerd.


Canarische Eilanden toeristische huisvesting


Op de Canarische Eilanden wordt het toeristisch gebruik van woningen gereguleerd door de verordening inzake vakantiehuizen die is goedgekeurd in Decreet 113/2015, hoewel er een wet is ter regulering van vakantiehuizen die het gebruik ervan zou beperken.


Volgens het momenteel van kracht zijnde decreet moeten toeristenhuizen op de Canarische Eilanden (zolang de gemeenschap van eigenaren dit toestaat) een badge dragen met daarop het registratienummer in het Algemeen Toeristenregister.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Over ons

Derdenrekening: BE84 0018 3365 5159 (BNP PARIBAS FORTIS)
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en borgstelling via NV AXA BELGIUM
Erkend makelaar BIV 501511